Mina tjänster

Läs om de olika tjänster Transmedeq AB tillhandahåller.

Framtagning och implementering av projektmodell

 • Nulägesanalys
 • Framtagning av förslag på modell
 • Framtagning på plan för införande av modell
 • Införande av projektmodell

Projektledning

Operativ projektledning av projekt inom produktutveckling, produktionsteknik eller andra tekniska- och organisatoriska projekt.

Projektplanering

När ett projekt ska planeras så utgår man från dessa minsta beståndsdelar, de så kallade arbetspaketen. Dessa erhålles när det arbete som ska utföras delas upp i bitar som går att följa upp. Man gör en WBS (Work Breakdown Structure).

Utbildning i projektledning

Behöver ni en introduktion av begrepp och termer enligt PMBOK® eller någon annan projektmodell? Då kan Transmedeq hjälpa till.

Coachning av projektledare

I vissa fall kan en extern erfaren projektledare vara till stöd och hjälp för anställda projektledare i komplexa projekt. Då kan man anlita Transmedeq. Det kan givetvis ingå under projektstöd.

Projektstöd

 • Hjälp med att administrera projektet såsom att upprätta en projektspecifikation innehållande tidsplan, målbeskrivning, riskanalys och en intressentanalys.
 • Tids- och aktivitetsuppföljning med uppdatering av tidsplanen.
 • Mötessekreterare
 • Hjälp med att upprätta statusrapporter.
 • Bollplank till projektledare gällande ledning av människor.

Facilitator

Ledning av arbetsmöten eller seminarium med syfte att nå ett i förväg överenskommet mål.

Dokumenthantering

Framtagande av struktur för hur dokumenten i företaget eller projektet skall lagras och hanteras.

Organisationsutveckling

 • Nulägesanalys
 • Framtagning av önskat läge för organisationen.
 • Framtagning av vägen till det önskade läget.
 • Stöd under införandet.